Le Domaine du Bonvivant
       
Motto
"In iedere organisatie is altijd één persoon die weet wat er werkelijk aan de hand is. Deze persoon moet worden ontslagen".
Wet van Conway
Contact Home
 
Terrein
Op basis van uitsluitend foto's is het moeilijk om een beeld te krijgen van het terrein rond de gebouwen. Computersimulaties  helpen om het totaal te overzien. Misschien vinden we in de toekomst nog iemand die luchtfoto's wil maken.
 
Hieronder een paar panoramafoto's die een indruk geven van de ligging van de gebouwen. De foto's zijn duidelijk in verschillende seizoenen gemaakt.
 
De foto hiernaast is gemaakt vanuit het noordwesten, vanaf de Chemin de Liroy die langs ons terrein loopt. Links op de foto de stal, rechts op de foto het huis.
 

Klik op de foto voor een vergroting
 
De foto hiernaast is gemaakt vanuit het zuidoosten, vanuit de wijngaard. Prominent in het midden het huis. Rechts van het huis de voliere, en daarachter is nog net de stal te zien.
 

Klik op de foto voor een vergroting

Hieronder als aanvulling op de foto's een paar computersimulaties van het terrein en de gebouwen.
 
De simulatie hiernaast toont de bestaande situatie gezien vanuit het noordoosten. De gebouwen zien er in deze simulatie wel aanmerkelijk beter uit dan in werkelijkheid.
 

Klik op de figuur voor een vergroting
De simulatie hiernaast laat de gewenste toekomstige situatie zien vanuit het zuidwesten. Rechts de nieuw te bouwen loods. Tussen de loods en het bestaande huis hebben we het zwembad gepland.
 

Klik op de figuur voor een vergroting

Het eerste en belangrijkste werk is op de foto's niet te zien, en dat is de aanleg van de zogenaamde ondergrondse infrastructuur. Septictanks voor de riolering. Riool- en regenwaterafvoer vanuit alle gebouwen. Leidingwateraanvoer, electriciteit, telefoon en communicatie naar alle gebouwen. Als dat klaar is hebben we al veel geld in de grond gestoken waar dan helaas nog niets van te zien is.
 

 

 
 
 

 

         
(C) Le Domaine du Bonvivant. Alle rechten voorbehouden.